Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego „Mój wolny czas w obiektywie”.  

(Ostatnia zmiana: 13 grudnia 2023)

13 grudnia 2023 roku w Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Będzinie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu fotograficznego dla uczniów klas VI i VII szkół podstawowych Powiatu Będzińskiego. Celem konkursu była popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu, promowanie zdrowego trybu życia, zwrócenie uwagi na znaczenie higieny psychicznej i fizycznej dla uczniów, promowanie walorów przyrodniczych powiatu będzińskiego, rozbudzenie wśród uczniów kreatywności i wyobraźni oraz rozwijanie ich wrażliwości artystycznej. Oceniając nadesłane prace Jury brało pod uwagę kreatywne uchwycenie tematu, walory artystyczne zdjęć oraz spełnienie wszystkich kryteriów konkursowych. Z radością prezentujemy laureatów konkursu:  

Miejsce I- Nikola Kaźmierska (SP nr 11 w Będzinie)  

Miejsce II– Dominik Warmuz (SP w Przeczycach)  

Miejsce III– Agnieszka Barańska (SP w Dąbiu)  

Wyróżnienie– Veniamin Shatalin (SP nr 1 w Będzinie)  

  

Dyplomy za udział w konkursie otrzymują:  

Laura Winkiel (SP nr 1 w Będzinie)  

Miłosz Elżbieciak (SP nr 1 w Będzinie)  

  

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i życzymy dalszego rozwijania umiejętności fotograficznych i realizowania własnych pasji. Nasz konkurs wsparła Firma Foto Borkowscy z Będzina, przekazując nagrody dla uczestników konkursu, za co serdecznie dziękujemy.   

Informujemy, iż prace konkursowe będzie można zobaczyć na wystawie pokonkursowej zorganizowanej w siedzibie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Będzinie ul. 11 Listopada 5.  

  

 399 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj