Ograniczenie działalności PPPP do 24 maja 2020r.

(Ostatnia zmiana: 24 kwietnia 2020)

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu –
w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty, w tym poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Będzinie udzielają wsparcia, porady, konsultacji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 pod numerami telefonów:

  • 500 147 615 – M. Skóbel, J. Jabłońska
  • 500 146 538 – M. Margasińska, S. Rupik
  • 500 147 842 – J. Białas, U. Smak
  • 500 148 357 – A. Kamińska, K. Filus
  • 500 148 371 – M. Szymiec, K. Urbańska

Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego z innymi dyżurującymi pracownikami poradni:
w Będzinie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00
nr telefonu:32 267-44-01; kom. 507-096-131
w Czeladzi od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-13.00
nr tel. 32-2652288
w Siewierzu od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00
nr tel. 32-6741587
Wszelkie pytania oraz zamówienie rozmowy z konkretnym specjalistą można zgłosić również mailowo na adres: pppp@powiat.bedzin.pl

p.o. Dyrektor Barbara Cebula

Podstawa prawna:  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 923 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj