Oferta zajęć Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na rok szkolny 2020/2021

(Ostatnia zmiana: 27 września 2020)

Dla dzieci i młodzieży (wg zapotrzebowania, w zależności od sytuacji epidemicznej)

– Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 • Prowadzenie WWRD (realizacja w placówce PPPP Siewierz).
 • Zajęcia o charakterze terapeutycznym – Dobry Start w Szkole dla dzieci w wieku 5-6 lat.
 • Bajkoterapia – spotkania dla dzieci w wieku 6 lat w celu rozwijania kompetencji emocjonalnych, poznawczych i społecznych niezbędnych do satysfakcjonującego kształtowania relacji rówieśniczych.
 • Zajęcia grupowe dla dzieci rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne:
  • I grupa – dzieci 5-6 letnie
  • II grupa – klasy I-III
  • III grupa – klasy IV-VI
  • IV grupa – klasy VII-VIII
 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów młodszych klas szkół podstawowych „Jak radzić sobie w czasie pandemii? Zasady zapewnienia sobie bezpieczeństwa, sposoby radzenia sobie ze stresem i trudnościami emocjonalnymi, jakie wywołuje życie w warunkach epidemii.”(realizacja w placówce PPPP Czeladź).
 • Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne, w tym myślenia logicznego, strategicznego dla dzieci 5-6 letnich.
 • Zajęcia grupowe na terenie poradni – dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki z klas IV-VI.
 • Zajęcia grupowe na terenie poradni dla uczniów klas V-VIII rozwijające umiejętności skutecznego uczenia się: „Jak się uczyć, żeby się nauczyć? Mnemotechniki i inne sposoby na pamięć”.
 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas SP „Tajemnice zdrowego życia – jestem wolny od uzależnień” – promujące zdrowy styl życia (realizacja w placówce PPPP Czeladź).
 • Zajęcia tematyczne dla uczniów klas V- VI – Mój świat zainteresowań i ja w przyszłości.
 • Zajęcia warsztatowe „Czynniki trafnego wyboru szkoły i zawodu” (realizacja w placówce PPPP Siewierz).
 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów „Jak określić swoje preferencje i predyspozycje zawodowe” (realizacja w placówce PPPP Siewierz).
 • Indywidualne Dni Kariery dla uczniów klas VIII (realizacja w placówce PPPP Siewierz) .
 • Prowadzenie diagnozy z zakresu poradnictwa zawodowego, opracowanie wyników diagnozy i udzielanie porad zawodoznawczych.
 • Zajęcia z dziećmi i młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym– wykorzystanie terapeutycznej roli sportu podczas terapii.
 • Zajęcia grupowe na terenie poradni dla młodzieży w wieku 14-18 lat „Stres to brzmi (nie) groźnie” – dla osób chcących lepiej radzić sobie z lękiem i stresem”.
 • Terapia ręki.
 • Terapia Warnkego dla dzieci (realizacja w placówce PPPP Siewierz).
 • Badania przesiewowe Platformą Badań Zmysłów.

– Pomoc logopedyczna

 • Przesiewowe badania rozwoju mowy dzieci 5-6 letnich przygotowujących się do podjęcia obowiązku szkolnego
 • Logorytmika.
 • Grupowa terapia logopedyczna z wykorzystaniem elementów metody krakowskiej.
 • “Trening słuchowy” – terapia indywidualna dzieci z CAPD oraz zaburzeniami w różnicowaniu głosek (realizacja w placówce PPPP Siewierz).
 • Badania logopedyczne w ramach Ogólnopolskiej Akcji Dnia Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych.
 • Zajęcia logopedyczne na terenie PPPP dla dzieci nie objętych terapią logopedyczną w przedszkolach, szkołach oraz w ramach WWR.

Dla rodziców, wychowawców i nauczycieli

 • Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców – Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.
 • Grupa wsparcia dla rodziców w sytuacji rozwodu i rozpadu rodziny.
 • Zajęcia warsztatowe dla rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach grupowych rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne.
 • Grupa wsparcia dla rodziców, którzy mają problemy wychowawcze ze swoimi dziećmi.
 • Interwencja logopedyczna w niepłynności mowy dziecka skierowana do rodziców i nauczycieli – warsztaty.
 • Warsztat dla rodziców uczniów klas IV – VI pt. “Jak wspierać kompetencje matematyczne swojego dziecka”.
 • Indywidualne konsultacje i porady. Poradnictwo w zakresie postępowania wychowawczego na terenie domu i szkoły. (Prowadzenie teleporad)
 • Wsparcie nauczycieli w procesie nauczania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z zaburzeniami rozwoju mowy.
 • Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli “Praca z dzieckiem trudnym”.
 • Grupy wsparcia dla pedagogów, psychologów, logopedów i szkolnych doradców zawodowych (realizacja w placówce PPPP Siewierz).
 • Grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów – „Sposoby radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi w środowisku szkolnym” (realizacja w placówce PPPP Czeladź).
 • „Grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów ” – „Uzależnienie od komputera, internetu, mediów społecznościowych” (realizacja w placówce PPPP Czeladź).
 • Grupy wsparcia dla pedagogów, psychologów, logopedów (realizacja w placówce PPPP Będzin).
 • Dni Autyzmu (realizacja w placówce PPPP Siewierz).

Konkursy

 • Konkurs plastyczny/integracyjny dla uczniów SP – „Dekalog bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów społecznościowych” (realizacja w placówce PPPP Czeladź).

 2,534 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj