Oferta PPPP w Będzinie na rok szkolny 2023/24 – zapraszamy!

(Ostatnia zmiana: 14 listopada 2023)

Oferta Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Będzinie na rok szkolny 2023/2024 

Stała oferta pomocy dla uczniów i młodzieży oraz ich rodzin 

 • Prowadzenie diagnozy: psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieci i młodzieży, jak również diagnozy z zakresu poradnictwa zawodowego, udzielanie porad zawodoznawczych. 
 • Prowadzenie konsultacji i porad dla rodziców, nauczycieli związanej z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży. Porady i konsultacje – stosownie do zgłaszanych potrzeb, udzielane są w kontakcie bezpośrednim i telefonicznie, w formie on-line. 
 • Spotkania mediacyjne w sprawach rodzinnych. 
 • „Szkoła dla Rodziców” – trening umiejętności wychowawczych dla rodziców – cykl 10 spotkań po 2 godziny 
 • Zajęcia dla uczniów wykazujących specyficzne trudności w nauce – uczniowie kl. IV- V 

Oferta postdiagnostyczna na terenie Poradni 

 • Grupa terapeutyczna dla młodzieży 14-18 lat  
 • Prowadzenie terapii Metodą Tomatisa® 
 • Zajęcia dla uczniów wykazujących specyficzne trudności w nauce – uczniowie kl. IV- V 
 • Nauka czytania. 
 • Zajęcia grupowe rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne dla uczniów okresu wczesnoszkolnego. „Bajki, które pomagają” – zajęcia bajkoterapii dla dzieci 5-6 letnich 
 • „Każdy czasem się boi” – indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci lękowych i z niską samooceną w wieku 8-9 lat (kl. II/III) (rekrutacja wewnętrzna), cykl 5 spotkań 
 • Grupa socjoterapeutyczna dla uczniów szkół podstawowych. 
 • Zajęcia grupowe rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne „Ja-Ty-My” dla klas IV-VI. 
 • Zajęcia grupowe rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne dla uczniów okresu wczesnoszkolnego. 
 • Przesiewowe badania mowy.  
 • „Bajki, które pomagają” – zajęcia grupowe z bajkoterapii dla dzieci 5-6-letnich na terenie Poradni 
 • „Bajkoterapia” dla dzieci w wieku „6 – 8 lat” (z uwzględnieniem kształtowania postaw prospołecznych)  
 • Zajęcia indywidualne o charakterze terapeutycznym z dziećmi i młodzieżą. 
 • Indywidualna terapia pedagogiczna dla uczniów z ryzyka dysleksji. 
 • Terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna. 
 • „Mam sprawne rączki”– terapia ręki z elementami SI dla dzieci w wieku przedszkolnym; wspieranie rozwoju motoryki dużej i małej, koordynacji wzrokowo- ruchowej, umiejętności manualnych, grafomotorycznych, przygotowanie do nauki pisania; dostarczanie bodźców wielozmysłowych. 
 • TUS – trening umiejętności społecznych dla uczniów kl. I – III 
 • TUS – trening umiejętności społecznych dla uczniów kl. IV – V 

Zajęcia na terenie placówek – dla dzieci i uczniów 

 • ,,Jak uczyć się skutecznie” – zajęcia dla klas 6-8 SP  
 • ,,W poszukiwaniu moich wartości” – zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych. 
 • Zajęcia z psychoprofilaktyki – „Zagubieni w Cyberprzestrzeni – bezpieczne korzystanie z komputera i internetu”– uczniowie kl. I-III SP 
 • ,,Bezpieczni w Cyberprzestrzeni”  –  zajęcia dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. 
 • „ Cyberprzemoc – może dotknąć Ciebie i mnie” – zajęcia w klasach V-VII szkoły podstawowej. 
 • „Internet może być niebezpieczny” – zajęcia dla klas IV-V szkoły podstawowej. 
 • ,,Moja samoocena a media społecznościowe’’ – zajęcia z uczniami w szkołach podstawowych. 
 • Zajęcia integracyjne z uczniami w szkołach podstawowych: „Zgrana klasa to my” dla uczniów klas IV-VI 
 • ,,Stres egzaminacyjny- jak sobie z nim radzić?” zajęcia dla uczniów klas VIII. 
 • ,,Konflikty w klasie – jak sobie z nimi poradzić ?” zajęcia dla uczniów klas IV-VII 
 • ,,Jak sobie poradzić ze złością? ‘’ zajęcia dla uczniów klas IV-VI 
 • „Problemy wieku dorastania – jak sobie z nimi radzić? ”  zajęcia dla klas VI-VIII 
 • „Jak się uczyć, żeby się nauczyć?” zajęcia dla klas V-VII 
 • Warsztaty dla uczniów klas 4„ Porozumienie bez przemocy” – zajęcia profilaktyczne  
 • „Przemoc rówieśnicza”– warsztaty dla uczniów klas 6-8 przeciwdziałające przemocy rówieśniczej. 
 • Spotkania mediacyjne. 
 • Zajęcia interwencyjne na terenie szkoły. 
 • Realizacja programu „Szkoła z klasą” – „Razem w klasie” (wsparcie dla klas z obywatelami narodowości ukraińskiej) 

Zajęcia na terenie placówek – dla rodziców 

 • Depresja dziecka” – szkolenie dla rodziców  
 • ,,Porozumieć się z nastolatkiem” –  szkolenie dla rodziców  
 • Prelekcja dla rodziców „Depresja i inne zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży.” 
 • Prelekcja z elementami warsztatu dla rodziców uczniów klas I „Jak wspierać dziecko rozpoczynające naukę szkolną?” 
 • Prelekcja dla rodziców „Depresja i inne zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży”. 

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne nauczycieli 

 • ,,Rozmowa z manipulującym rodzicem” – szkolenie dla nauczycieli  
 • ,,Depresja dzieci i młodzieży” – szkolenie dla nauczycieli. 
 • Dzień Bezpłatnych Badań Logopedycznych ( badanie dzieci i uczniów z terenu Powiatu Będzińskiego) 
 • Porady i konsultacje Spotkania z rodzicami i opiekunami na terenie placówek oświatowych w rejonie działania poradni. 
 • Grupa Wsparcia dla pedagogów i psychologów – konsultacje i rozmowy z pedagogami i psychologami oświatowymi w celu rozpoznania aktualnych potrzeb uczniów. 
 • Grupa Wsparcia Logopedów (wymiana doświadczeń i wsparcie w pracy logopedycznej). 

Oferta dodatkowa 

 • Konkurs logopedyczny  
 • Artykuły umieszczane na stronie internetowej poradni 
 • Konkurs fotograficzny – „Mój wolny czas w obiektywie” – konkurs dla uczniów kl.VI/VII 
 • Konkurs plastyczny/integracyjny dla uczniów SP – „Jestem szlachetny pomagam innym” 
 • Konkurs Literacki – „Potyczki Językowe” – dla dzieci w wieku przedszkolnym posiadających opinię wwr lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
 • Powiatowy konkurs „Żyję zdrowo na sportowo” dla szkół podstawowych powiatu będzińskiego (klasy 4 – 6). 

 447 Liczba odwiedzin,  3 Dzisiaj