Oferta PPPP w Będzinie na rok szkolny 2021/22

(Ostatnia zmiana: 21 września 2021)

STAŁA OFERTA

POMOCY DLA DZIECI, UCZNIÓW, MŁODZIEŻY , RODZICÓW I NAUCZYCIELI

 • Prowadzenie diagnozy: psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieci i młodzieży, jak również diagnozy z zakresu poradnictwa zawodowego, udzielanie porad zawodoznawczych.
 • Prowadzenie konsultacji i porad dla rodziców, nauczycieli związanej z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży. Porady i konsultacje – stosownie do zgłaszanych potrzeb, udzielane są indywidualnie i telefonicznie, w formie on-line, za pośrednictwem.
 • Prowadzenie terapii dzieci, młodzieży i ich rodzin, zgodnie z ich potrzebami (terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, specjalistyczna tj. Tomatis®, Warnke, Biofeedback).
 • Prowadzenie przesiewowych badań Platformą Badań Zmysłów
 • Prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju
 • Prowadzenie Przesiewowych badań mowy

Oferta postdiagnostyczna – zajęcia na terenie siedziby poradni

 • Sieć Wsparcia odpowiednio dla pedagogów, psychologów, logopedów i szkolnych doradców zawodowych  
 • Dni Kariery dla uczniów klas VIII marzec 2022
 • Prowadzenie zajęć grupowych w siedzibie Będzin: rozwijających kompetencje emocjonalne i społeczne
  I grupa klasy II-IV, II grupa klasy V-VII, „Ja TY, My”,

III grupa klasy 0-I Bajkoterapia

 • Zajęcia grupowe na terenie poradni dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki klasy IV-VI
 • Grupowe zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla dzieci 5-6 letnich z trudnościami w funkcjonowaniu emocjonalno- społecznym oraz zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców
 • Zajęcia o charakterze terapeutycznym Dobry Start w szkole – dla dzieci w wieku 5-6 lat,
 • Zajęcia grupowe „terapia ręki” – usprawnianie motoryki małej (wiek przedszkolny).
 • Zajęcia grupowe na terenie poradni dla uczniów klas V-VIII rozwijające umiejętności skutecznego uczenia się: „Jak się uczyć, żeby się nauczyć? Mnemotechniki i inne sposoby na pamięć”
 • Zajęcia warsztatowe na terenie poradni dla dzieci i młodzieży z problemami w zachowaniu propagujące alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu p.t „Wychowanie przez sport”.

Zajęcia na terenie placówek

 • Zajęcia integracyjne – warsztatowe dla klas I-III „Razem lepiej”
 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas SP „Tajemnice zdrowego życia – jestem wolny od uzależnień” – promujące zdrowy styl życia
 • Zajęcia dla dzieci I-II Moje emocje- jak sobie z nimi radzić
 • zajęcia integracyjne i reintegracyjne dla uczniów kl. I-III i IV-VI
 • W krainie zdrowych nawyków- zajęcia psychoedukacyjne dla przedszkolaków gr „0”
 • Zajęcia warcabowe na terenie przedszkoli celem rozpoznawania uzdolnień i potrzeb rozwojowych.
 • „Nie ma co ulegać czarnym charakterom” zajęcia profilaktyczne na temat uzależnień od tytoniu, alkoholu, dopalaczy klasy IV-VII
 • BHP -użytkownika mediów elektronicznych- zajecia dla klas I-III SP
 • Cyfrowi tubylcy i cyfrowi imigranci- zajęcia o uzależnieniach od gier komputerowych, smartfonów, telefonów dla klas IV-VIII SP
 • Elektroniczna fascynacja – co warto wiedzieć o nawiązywaniu znajomości w internecie – KLASY V-VIII
 •   „Mądry Wybór” –dopalacze i środki psychoaktywne jako zagrożenie dla życia i zdrowia klasy IV-VIII
 • Zagubieni w cyberprzestrzeni-czyli o zagrożeniach płynących z Internetu i telefonu zajęcia warsztatowe dla uczniów klas I-III
 • Świat wirtualny a rzeczywistość- zajęcia psychoedukacyjne dla klas I-III SP
 •  Wróg czy przyjaciel? zajęcia profilaktyczne dla klas IV-VIII SP
 • Hejt w sieci boli- zajęcia profilaktyczne klasy VI-VII
 • Zajęcia z klasami „Zgrana klasa to My?”- zajęcia dla klas IV- VII,
 • „Złość co mogę z nią zrobić?”- zajęcia dla klas IV- VII
 • Zajęcia dla klas starszych (VI -VIII SP i ponadpodstawowych) – Jak uczyć się skutecznie?
 • Zajęcia dla uczniów klas starszych (VII-VIII): szkół ponadpodstawowych: Depresja dzieci i młodzieży.
 • Zajęcia dla starszych uczniów dotyczących spraw wychowawczych, stanów emocjonalnych, pokonywania lęku m.in. przed brakiem akceptacji w grupie, stresu, budowania na nowo relacji interpersonalnych.
 • Prelekcja z zajęciami warsztatowymi „Czynniki trafnego wyboru szkoły i zawodu” dla klas VII-VIII
 • Cyberprzemoc – może dotknąć ciebie i mnie – zajęcia w klasach – kl. V- VII, Internet może być niebezpieczny?- zajęcia w klasach III- IV, Problemy wieku dorastania – jak sobie z nimi radzić?( depresja, zaburzenia żywienia)- zajęcia dla klas VII- VIII
 • Zajęcia grupowe na terenie przedszkoli – zajęcia z zakresu psychoprofilaktyki, przeciwdziałanie uzależnieniu od komputera i TV, z wykorzystaniem bajki terapeutycznej: Tadeuszek i Pola

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne nauczycieli

 • Stała oferta wsparcia dla nauczycieli w postaci porad, konsultacji, grup wsparcia, wspieranie zespołów w ramach WOPFU i IPET, wymiany doświadczeń na stronie internetowej poradni
 • Prezentacja dla nauczycieli na temat budowania pozytywnego klimatu szkoły i poczucia bezpieczeństwa uczniów
 • Szkolenia dla nauczycieli „Przyczyny trudności w nauce”,
 • Prelekcja dla Rodziców i Nauczycieli – Gotowość Szkolna Dziecka
 • Szkolenia dla nauczycieli n.t „Depresja u dzieci i młodzieży- w jaki sposób ich wspierać”
 • Szkolenia dla nauczycieli „Jak pracować z dzieckiem ze spektrum autyzmu” 

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne rodziców

 • Prelekcje dla rodziców dzieci przedszkolnych na temat wpływu narzędzi cyfrowych na rozwój małego dziecka
 • Zajęcia warsztatowe z elementami wykładu dla rodziców na terenie szkół: Jak wspierać dziecko rozpoczynające naukę szkolną?, Jak motywować dziecko do nauki?, Pandemia – skutki psychiczne dla dzieci, jak ich wspierać?, Porozumieć się z nastolatką (kl.VII-VIII i ponadpodstawowe), Porozumieć się z nastolatkiem (kl VII-VIII SP i ponadpodstawowa)
 • Prelekcja dla Rodziców– Gotowość Szkolna Dziecka
 • Przygotowanie prezentacji dla rodziców pt. „Dziecko w sieci” – udostępnienie prezentacji poszczególnym placówkom.
 • Przygotowanie prezentacji dla rodziców pt. „Jak wspierać dziecko po powrocie do szkoły” – udostępnienie prezentacji poszczególnym placówkom.
 • „Szkoła dla rodziców” – Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci nastoletnich.
 • „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców.
 • Grupa wsparcia dla rodziców w sytuacji rozwodu i rozpadu rodziny.
 • Szkolenie dla rodziców z zakresu higieny cyfrowej i profilaktyki uzależnień od urządzeń cyfrowych.

OFERTA DODATKOWA

Konkurs plastyczny dla uczniów klas I- III, IV- VI „Zd(o)lny zd(a)lny uczeń czyli jak spędzam czas bez komputera (realizacja w siedzibie Siewierz)

Konkurs plastyczny/integracyjny dla uczniów SP – „Tajemnica zdrowego życia – jestem wolna/y od uzależnień”, Realizacja w placówce PPPP Czeladź

Kontakt z Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Będzinie

Będzin                           Czeladź                         Siewierz

ul. 11 Listopada            ul. Szpitalna 85                ul. Kościuszki 15

Tel. 32 257-44-01          Tel.32 265-22-88            Tel. 32 674-15-87

e-mail:pppp@powiat.bedzin.pl

Koordynator

 2,126 Liczba odwiedzin,  2 Dzisiaj