Mocne strony Poradni

Wysokie kompetencje zawodowe pracowników

Dodatkowe kwalifikacje

 • do pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo i upośledzeniami sprzężonymi
 • do pracy z dziećmi niedowidzącymi i niewidomymi
 • do pracy z dziećmi niedosłyszącymi i głuchymi
 • do pracy z dziećmi z wadami mowy
 • do pracy w zakresie terapii pedagogicznej
 • dotyczące wychowania do życia w rodzinie
 • w zakresie socjologii
 • organizacja i  zarządzanie oświatą

 

 • Wyposażenie w testy diagnostyczne zgodnie ze standardami Centrum Metodycznego Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Warszawie.
 • Urządzenie i wyposażenie gabinetów w pomoce diagnostyczne umożliwiające prowadzenie profesjonalnej diagnozy i działań post-diagnostycznych.
 • Wyposażenie poradni w komputery (ze środków EFS) wspomagające pracę diagnostyczno-korekcyjną.
 • Lokalizacja poradni w centrum Będzina zapewnia łatwy dojazd beneficjentom poradni.

 196 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj