Dodatkowa oferta zajęć online oraz innych, wynikających z rozpoznania bieżących potrzeb:

(Ostatnia zmiana: 22 lutego 2021)
 1. Konsultacje telefoniczne ( dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli szkół i przedszkoli)
 2. Dla uczniów:
 3. Zajęcia warsztatowe online:
 • dla uczniów kl. IV-VI – Jak się uczyć efektywnie;
 • dla uczniów kl VII-VIII – Jak sobie lepiej radzić ze stresem przed egzaminem
 • dla uczniów kl III-IV -Cyberprzemoc może dotyczyć Ciebie i Mnie. Jak sobie z nią radzić?
 • Bajkowe spotkanie dla dzieci 6-7 lat online – przeciwdziałanie zagrożeniu uzależnienia od komputera.
 • Zajęcia w małej grupie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym:
  Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla dzieci: Bajkoterpia,
  JA-TY-MY.
 • Dla Rodziców:
 • Zajęcia warsztatowe dla Rodziców   – Jak zachęcać dziecko do współpracy (wiek przedszkolny i szkolny)
 • Spotkanie dla rodziców na temat: Zachowania agresywne u dzieci.
 • Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i rodzin, konsultacje, psychoedukacja rodziców prowadzona w trybie stacjonarnym.
 • Prezentacje/prelekcje online:
 • Prezentacja i prelekcja dla rodziców na platformie Teams: Depresja dzieci i młodzieży – co powinno zwrócić uwagę rodzica.
 • Prelekcja dla rodziców na platformie Teams:  „Jak wspierać dziecko w czasie nauki zdalnej?”
 • Prezentacja i prelekcja dla rodziców na platformie Teams: symptomy ryzyka dysleksji, symptomy ryzyka dyskalkulii.
 • Prelekcja dla rodziców z zakresu rozwoju mowy dzieci i profilaktyki zaburzeń mowy

 • Udzielanie porad rodzicom w formie online w zakresie badań dysleksji/dyskalkulii oraz niedosłuchu centralnego
 • Konsultacje i porady i logopedyczne online
 • Dla Nauczycieli:
 •  Grupy wsparcia dla pedagogów, psychologów szkolnych oraz dla logopedów -prowadzone online na platformie TEAMS.
 • Szkolenia w formie zdalnej dla nauczycieli na temat:
 • Depresja dzieci i młodzieży – co powinno zwrócić uwagę nauczyciela.
 • Dziecko ze spektrum autyzmu w klasie szkolnej – co nauczyciel wiedzieć powinien.
 • Słuch a rozwój mowy. Etapy rozwoju mowy.
 • Konsultacje online w sprawie wydawanych przez poradnię dokumentów – opinii i orzeczeń.
 • Konsultacje online z logopedą w sprawie profilaktyki logopedycznej.
 • Konsultacje  online z psychologiem- dla nauczycieli wychowania przedszkolnego.
 • Działania wspierające dla nauczycieli – telefon dyżurny psychologa
 • Udział w spotkaniach z wychowawcami, pedagogami szkolnymi na terenie placówek lub online w sprawie opracowania planu pomocy dla ucznia
 • we współpracy ze szkołą: udział psychologa poradni w  lekcji online dot. profilaktyki zdrowia psychicznego

Serdecznie zapraszamy także Dyrektorów Szkół i Przedszkoli do kontaktu telefonicznego lub na platformie Teams w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom/uczniom na podstawie opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnię.

Osoby zainteresowane szkoleniami on-line prosimy o zgłoszenia na adres mailowy poradni:  pppp@powiat.bedzin.pl  z zaznaczeniem adresu mailowego niezbędnego do dołączenia na spotkanie poprzez platformę microsoft-teams, natomiast Osoby zainteresowane spotkaniami na terenie poradni prosimy o zgłoszenia telefoniczne do sekretariatów  Poradni.

 860 Liczba odwiedzin,  3 Dzisiaj