Wsparcie dla Nauczycieli

Drodzy Nauczyciele chcemy pomóc Wam w zmaganiach dotyczących niełatwego zadania jakie od kilku dni wykonujecie,  dlatego publikujemy propozycję przygotowaną przez panią Barbarę Zarodkiewicz-Czaplę – nauczycielkę ZSP w Sączowie. Są to karty pracy dla uczniów klasy 3 SP związane z okolicznościami w jakich znaleźli się uczniowie, ale też zawierające treści nauczania które dzieci z niewielką pomocą lub samodzielnie mogą wykonać w domu. Życzymy owocnej pracy.  461 Liczba odwiedzin

 461 Liczba odwiedzin

Wskazania do pracy z dzieckiem niedosłyszącym

Wskazania  do pracy  z  dzieckiem  niedosłyszącym w  przedszkolu Uwzględniając trudności wynikające z obniżonej percepcji słuchowej należy : posadzić dziecko blisko nauczyciela, zwracać uwagę na to, by twarz nauczyciela była dobrze oświetlona, mowa mówiącego powinna być wyraźna, nieco powolniejsza, formułowana w krótkich, jasnych zdaniach, ułatwiać rozumienie mowy poprzez podsunięcie tematu, który jest przedmiotem rozmowy (drobne wskazówki dodatkowe, słowo kluczowe, które ma główne znaczenie w danej rozmowie). W toku prowadzonych zajęć:   sprawdzać rozumienie przekazywanych treści słownych, w razie potrzeby udzielać dodatkowych wyjaśnień i naprowadzeń (np. w formie graficznej), pytania i polecenia słowne formułować w sposób jasny, sprawdzać rozumienie przekazywanych treści słownych […]

 1,622 Liczba odwiedzin,  12 Dzisiaj

Wskazania do pracy z dzieckiem słabo widzącym

10 wskazówek dla nauczyciela do pracy z dziećmi słabo widzącymi:   W trakcie pracy dydaktyczno-wychowawczej obserwuj dzieci, dobieraj metody i środki dydaktyczne do ich możliwości. Osoby słabo widzące mogą szybciej się męczyć, ponieważ zużywają więcej energii na patrzenie i interpretację informacji uzyskanych drogą wzrokową. Wykorzystaj naturalne światło, a dodatkowe oświetlenie stosuj wg potrzeb. Zachęcaj ucznia do korzystania ze zwykłej tablicy, zwróć uwagę na kontrast (tablica duża, matowa i ciemna, dobrze oświetlona). Odczytuj głośno i wyraźnie to, co jest napisane, pozwól dzieciom podchodzić do tablicy. Udostępniaj teksty w wersji powiększonej. Modele i przedmioty daj do obejrzenia z bliska. Zadawaj pytania np. […]

 282 Liczba odwiedzin,  2 Dzisiaj