Zespoły Orzekające

Wnioski kierowane do Zespołu Orzekającego działającego w Powiatowej Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Będzinie w sprawie wydania orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  przyjmowane są przez Dyrektora Barbarę Cebula, Wicedyrektora Jolantę Szczupider lub upoważnionych Pracowników. Dyrektor PPPP przyjmuje wnioski: – w siedzibie w Będzinie w czwartki od godz. 10.00 -17.00 oraz w pozostałe dni po telefonicznym uzgodnieniu godziny, – w siedzibie Poradni w Czeladzi i w Siewierzu wnioski do Zespołu Orzekającego przyjmowane są przez upoważnionych Pracowników,  a w przypadku konieczności osobistej rozmowy z Dyrektorem, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Będzinie informuje, że […]

 1,085 Liczba odwiedzin