Porady dla Rodziców – cześć I – smoczki.

Opracowanie: mgr A. Szymczuk-Szuma Nie ma takiego drugiego produktu dla dzieci, który wzbudzałby tak wiele kontrowersji. Smoczek ma swoich zagorzałych zwolenników i przeciwników. Dziecko przychodzi na świat z silnym odruchem ssania. Ssanie jest dla malucha nie tylko sposobem odżywiania – zaspokaja też potrzebę bezpieczeństwa, ciepła, bliskości, koi i dostarcza miłych wrażeń. Zatem, kiedy dziecko jest zmęczone, znudzone, samotne, zdenerwowane – chce ssać. Potrzeba ssania jest najsilniejsza pomiędzy drugim a czwartym miesiącem życia dziecka, potem stopniowo słabnie. Podawanie smoczka w tym wieku, wyłącznie w sytuacjach kryzysowych, nie powinno niemowlęcia uzależnić. Jeżeli smoczek towarzyszy mu tylko przy zasypianiu, to nie ma się […]

 162 Liczba odwiedzin,  3 Dzisiaj

Oferta Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Będzinie na rok szkolny 2022/2023

Stała oferta pomocy dla uczniów i młodzieży oraz ich rodzin Prowadzenie diagnozy: psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieci i młodzieży, jak również diagnozy z zakresu poradnictwa zawodowego, udzielanie porad zawodoznawczych. Prowadzenie konsultacji i porad dla rodziców, nauczycieli związanej z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.Porady i konsultacje – stosownie do zgłaszanych potrzeb, udzielane są w kontakcie bezpośrednim i telefonicznie, w formie on-line. Spotkania mediacyjne w sprawach rodzinnych. Szkoła dla Rodziców – Nastolatki – Trening umiejętności wychowawczych –  zajęcia warsztatowe Szkoła dla Rodziców – Trening umiejętności wychowawczych – zajęcia warsztatowe Grupa wsparcia dla rodziców w sytuacji rozwodu. Prelekcja z elementami warsztatu dla […]

 488 Liczba odwiedzin

Podsumowanie kampanii „Może jestem niepełnosprawny, ale niepełnosprawność nie jest mną”

Kampania społeczna „Może jestem niepełnosprawny, ale niepełnosprawność nie jest mną” realizowana przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Będzinie – placówka w Siewierzu wspólnie z Bankiem Życzliwych Serc działającym na rzecz osób niepełnosprawnych  rozpoczęła się 18 marca 2022 i trwała do 8 kwietnia 2022. Głównym celem kampanii było zwiększenie wiedzy i świadomości na temat funkcjonowania i  potrzeb osób niepełnosprawnych, zmiana ich sposobu postrzegania, kształtowanie postawy społecznej akceptacji i szacunku oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych. Ponadto celem było zwiększenie zakresu współpracy środowisk działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wsparcie rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Kampania była skierowana do nauczycieli/ specjalistów placówek oświatowych,  uczniów, rodziców […]

 465 Liczba odwiedzin,  2 Dzisiaj