Ważny komunikat dotyczący działalności poradni

(Ostatnia zmiana: 11 marca 2020)

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych nie dotyczy poradni.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r  od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Nie dotyczy to działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych (tzn. badań diagnostycznych i zajęć terapeutycznych prowadzonych na terenie poradni). Zawiesza się natomiast zajęcia grupowe i obserwacje dzieci prowadzone na terenie przedszkoli i szkół.

Rodziców korzystających z badań diagnostycznych w punkcie konsultacyjnym poradni mającym siedzibę w Zespole Szkół w Sławkowie prosi się o zgłoszenie w wyznaczonym wcześniej dniu i godzinie do siedziby poradni w Będzinie, ul. 11 listopada 5 (data i godzina badania nie ulega zmianie)

Jednocześnie prosimy, aby do poradni przychodziły jedynie osoby zdrowe – dotyczy to nie tylko dzieci i młodzieży, ale również Rodziców.  W celu ograniczenia jednoczesnego przebywania wielu osób w poczekalni poradni prosimy o zgłaszanie się na badania na ściśle wyznaczoną godzinę.

p.o. Dyrektor Barbara Cebula

(Pełny tekst komunikatu MEN można przeczytać tutaj)

 346 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj