Ważny komunikat dotyczący działalności poradni

(Ostatnia zmiana: 16 marca 2020)

p.o. Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Będzinie w porozumieniu z organem prowadzącym poradnię,  na podstawie Uchwały nr 34/20 Zarządu Powiatu Będzińskiego z dnia 12 marca, zawiesza  działalność dydaktyczną Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Będzinie na czas oznaczony to jest od dnia 16 marca do dnia 25 marca 2020r.

Oznacza to, że pracownicy poradni nie przyjmują w tych dniach żadnych klientów, zaplanowane w tych dniach badania dzieci będą przełożone na inne terminy.

Dyżur telefoniczny w placówce od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30
nr telefonu:  32 267-44-01; kom. 507-096-131

p.o. Dyrektor Barbara Cebula

 356 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj