Zaloguj

BIP

Przydatne telefony

Lista telefonów polecanych placówek. Czytaj więcej »

Dokumenty do pobrania

Zbiór wniosków, podań, zaświadczeń, dokumenty statutowe poradni Czytaj więcej »
niedziela, 07 grudnia 2008 13:02

Działalność Poradni

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

 

W jaki sposób służymy pomocą dzieciom, młodzieży, rodzicom i wychowawcom?

 • wspomagamy wszechstronny rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży,
 • wspomagamy rodziny oraz szkoły w ich funkcjach wychowawczych i edukacyjnych
 • prowadzimy terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi,
 • prowadzimy edukację prozdrowotną wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • pomagamy rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów
 • pomagamy uczniom w dokonywaniu trafnego wyboru kierunku kształcenia i planowania kariery zawodowej
 • udzielamy pomocy specjalistycznej uczniom niewidomym i słabo widzącym, niesłyszącym i słabo słyszącym, z autzmem i ich rodzicom

 

 

Jakie usługi proponujemy?

Poradnia prowadzi usługi w zakresie

 • diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej
 • doradztwa zawodowego
 • psychoprofilaktyki
 • psychoedukacji
 • terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej

Badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne zakończone są wydaniem opinii, orzeczenia lub indywidualną pracą postdiagnostyczną.

Prowadzimy również w miarę możliwości kadrowych zajęcia grupowe.

W poradni działa Zespół Orzekający, rozpatrujący wnioski Rodziców dotyczące kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Powołany został także Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, ustalający kierunki, programy pracy z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, a także realizujący wczesne wspomaganie rozwoju dzieci oraz udzielający wsparcia rodzinie.

 

Co trzeba wiedzieć, aby skorzystać z usług poradni?

Zasady korzystania z usług Poradni:

 • przyjęcia realizowane są za zgodą Rodziców lub Prawnych Opiekunów
 • nie jest wymagane skierowanie od lekarza
 • wizyty należy uzgadniać osobiście w sekretariacie Poradni
 • obowiązuje rejonizacja:
  • poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży uczęszczającym do żłobków, przedszkoli i szkół mieszczących się na terenie Będzina, Wojkowic, Sławkowa , gminy Psary,  miasta i gminy Czeladź, miasta i gminy Siewierz, gminy Bobrowniki oraz gminy Mierzęcice, a także nie uczęszczającym do placówek oświatowych, a zamieszkałym w wyżej wymienionym rejonie,
  • w zakresie orzecznictwa dla dzieci i młodzieży z autyzmem, wadami słuchu i wzroku z całego Powiatu Będzińskiego,
 • usługi są dobrowolne i bezpłatne.

Poradnia wydaje opinie i informacje  zgodnie z ustawą o systemie oświaty w nastepujących sprawach:

 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono  specyficzne trudności w uczeniu się
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i eukacyjnych ucznia oraz jego mozliwości psychofizycznych
 • zwolnienia ucznia  z nauki drugiego języka obcego
 • objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej
 • zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce
 • przyjęcia  ucznia gimnazjum do oddziału  przysposabiającego  do pracy

Orzeczenia w sprawach:

 • kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy; w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
 • nauczania indywidualnego dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły
 • indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka, którego stan zdrowia zancznie utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej
 • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

W poradni prowadzone sa również:

 • indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne
 • terapia logopedyczna
 • grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych
 • grupa wsparcia dla logopedów
 • grupa wsparcia dla rodziców.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 07 września 2015 13:25

BIP

BIP biuletyn informacji publicznej

Statystyki


Odsłon dzisiaj:33
Odsłon wczoraj:86
Odsłon w miesiącu:2271
Odsłon wszystkich:153780
Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 
PPP na Facebooku
PPP Aktualności RSS