Zaloguj

BIP

Przydatne telefony

Lista telefonów polecanych placówek. Czytaj więcej »

Dokumenty do pobrania

Zbiór wniosków, podań, zaświadczeń, dokumenty statutowe poradni Czytaj więcej »
Kilka słów

Słownik pojęć pojawiających się w orzeczeniach i opiniach wydawanych przez poradnię

1. Ocena rozwoju poznawczego

• Deficyty rozwojowe (inaczej parcjalne lub fragmentaryczne zaburzenia rozwoju psychomotorycznego, jeszcze inaczej: dysfunkcje) – opóźnienie rozwoju psychomotorycznego, wolniejsze tempo rozwoju określonych funkcji.

• Funkcje poznawcze – zespół procesów, dzięki którym odbieramy informacje z otoczenia oraz zauważamy stosunki między nimi. Obejmują: pamięć, uwagę, wrażenia i spostrzeżenia wzrokowe, słuchowo-językowe, dotykowe, kinestetyczne, orientację w schemacie ciała i kierunkach w przestrzeni.

• Poziom intelektualny (umysłowy) – ocena funkcjonowania podstawowych zdolności werbalnych (słowno-pojęciowych) oraz niewerbalnych (wykonawczych) dokonywana za pomocą standaryzowanych testów inteligencji.

• Integracja percepcyjno-motoryczna – prawidłowy rozwój procesów poznawczych, współdziałający z czynnościami ruchowymi.

• Koordynacja wzrokowo-ruchowa – zharmonizowanie funkcji wzrokowych i ruchowych (manipulacyjnych), współpraca ręki i oka.

• Pamięć mimowolna (mechaniczna) – zdolność do przyswajania wiedzy w sposób nieuświadomiony, mimowolny.

• Pamięć wzrokowa – zdolność do utrwalania i przypominania informacji podanej w formie wizualnej (czyli zapamiętywanie spostrzeżeń wzrokowych, zdolność do wzrokowego uczenia się) i dzięki temu przyswajania wiedzy.

• Pamięć słuchowa – zdolność do utrwalania i przypominania informacji dźwiękowej (zapamiętywanie spostrzeżeń werbalnych i niewerbalnych, zdolność do uczenia się słuchowego) i dzięki temu przyswajania wiedzy.

• Pamięć bezpośrednia – zdolność do zapamiętania i natychmiastowego odtworzenia spostrzeganego wzrokowo lub słuchowo materiału.

• Pamięć fonologiczna – zdolność do zapamiętywania i prawidłowego odtwarzania kolejności głosek w wyrazach.

• Pamięć operacyjna – zdolność do przyswajania, utrwalania i przypominania określonych operacji czy działań utrzymywanych w pamięci.

• Pojemność pamięci – określa stosunek ilości zapamiętanych i prawidłowo odtworzonych informacji do ilości informacji podanych do zapamiętania.

• Rozwój psychoruchowy harmonijny – całość procesów psychicznych (intelektualnych, orientacyjno-poznawczych oraz motorycznych) rozwijających się w sposób harmonijny czyli tak, że nie stwierdza się większych odchyleń od poziomu typowego dla danego wieku życia.

• Rozwój psychoruchowy nieharmonijny – zakłócenia tempa rozwoju poszczególnych sfer (procesów orientacyjno-poznawczych oraz motorycznych).

2. Ocena percepcji wzrokowej

• Percepcja wzrokowa – zdolność do rozpoznawania i różnicowania bodźców wzrokowych oraz umiejętność ich interpretowania.

• Zaburzenia percepcji wzrokowej – zaburzenia analizy i syntezy wzrokowej, zaburzenia spostrzegania i różnicowania kształtów, rejestracji położenia przestrzennego przedmiotów.

• Zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej - brak współdziałania i zharmonizowania funkcji wzrokowych i ruchowych – manipulacyjnych.

• Tempo uczenia się wzrokowo-ruchowego – szybkość uczenia się pisania symboli graficznych, oparta na koordynacji oka i ręki, uzależniona od prawidłowego spostrzegania symboli, prawidłowej sprawności ruchowej rąk i silnej lateralizacji.

• Zaburzenia orientacji przestrzennej – brak lub nie w pełni wykształcona orientacja w prawej lewej stronie ciała oraz w kierunkach przestrzeni.

3. Ocena percepcji słuchowej i funkcji słuchowo-językowych

• Percepcja słuchowa – zdolność do odbioru dźwięków, ich rozpoznawania i różnicowania oraz interpretowania przez odniesienie do poprzednich doświadczeń.

• Zaburzenia słuchu fonemowego – trudności w postrzeganiu dźwięków mowy czyli w odróżnianiu głosek i różniących je cech dystynktywnych.

• Zaburzenia umiejętności fonologicznych – trudności w operowaniu cząstkami fonologicznymi mowy, takimi jak głoski, sylaby.

Opracowała: Anna Łoś - pedagog

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
niedziela, 22 czerwca 2014 21:36

Słownik pojęć


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
piątek, 22 listopada 2013 11:10

Ważne informacje

Zespoły Orzekające

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  w Będzinie - wnioski dla potrzeb Zespołu Orzekającego przyjmowane są osobiście przez  dyrektora  mgr Jolantę Białas.
Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się ze stosowną dokumentacją w każdy wtorek w godzinach 9.00-15.00.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Będzinie - siedziba Czeladź - wnioski dla potrzeb Zespołu Orzekającego przyjmowane są w Będzinie przez  dyrektora mgr Jolantę Białas.
Osoby zainteresowane  proszone są o zgłaszanie się ze stosowną dokumentacją w każdy wtorek  w godzinach 9.00-15.00.

W sprawach pilnych wnioski przyjmowane są w Czeladzi przez logopedę mgr Barbarę Cebulę, w każdy czwartek od 12.00 do 13.00

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Będzinie - siedziba Siewierz - wnioski dla potrzeb Zespołu Orzekającego przyjmowane są w Będzinie przez dyrektora mgr Jolantę Białas.
Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się  ze stosowną dokumentacją w każdy wtorek w godzinach 9.00 - 15.00.

W sprawach pilnych wnioski  przyjmowane są w Siewierzu przez logopedę mgr Krzysztofę Urbańską, w każdy czwartek od 13.00 do 14.00.

Przyjmowanie skarg i wniosków u dyrektora Jolanty Białas, w poniedziałki od 13.00 do 14.00
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
piątek, 28 listopada 2008 00:32

Pracownicy


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
niedziela, 07 grudnia 2008 13:02

Działalność Poradni

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
niedziela, 07 grudnia 2008 12:46

Mocne strony Poradni

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
niedziela, 07 grudnia 2008 12:37

Wizja i misja Poradni

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

BIP

BIP biuletyn informacji publicznej

Statystyki


Odsłon dzisiaj:33
Odsłon wczoraj:86
Odsłon w miesiącu:2271
Odsłon wszystkich:153780
Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości 
PPP na Facebooku
PPP Aktualności RSS