Ogłoszenie – SZKOLNYCH ORGANIZATORÓW ROZWOJU EDUKACJI

(Ostatnia zmiana: 6 listopada 2018)

 OGŁOSZENIE

 

o objęciu wsparciem przez

SZKOLNYCH  ORGANIZATORÓW  ROZWOJU  EDUKACJI

szkół i przedszkoli z terenu Powiatu Będzińskiego  w ramach projektu „Rozwój Kompetencji – doskonalenie zawodowe nauczycieli szansą na lepsze jutro dla oświaty”

 

Projekt „Rozwój Kompetencji – doskonalenie zawodowe nauczycieli szansą na lepsze jutro dla oświaty” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

 

Powiat Będziński / Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie ogłasza, iż z dniem 1 września 2013 roku wsparciem SORE zostało objętych 28 szkól i przedszkoli z terenu powiatu będzińskiego.

 

Imię i Nazwisko

Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji

Przedszkole / Szkoła

objęte wsparciem w ramach projektu.

Jadwiga Gluźniewicz

Gimnazjum nr 1 im. Jana Dormana w Będzinie

Gimnazjum nr 2 w MZS nr 2 w Będzinie

Gimnazjum nr 3 w Będzinie

Gimnazjum nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w MZS nr 1 w Będzinie

Ewelina Grad

Przedszkole Publiczne nr 1 w Czeladzi

Przedszkole Publiczne nr 5 w Czeladzi

Przedszkole Publiczne nr 7 w Czeladzi

Przedszkole nr 9 im. Baśniowej Krainy w Czeladzi

Sylwia Górska

Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Mierzęcicach

Szkoła Podstawowa nr 3 w Wojkowicach

Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu

Szkoła Podstawowa w ZS w Brudzowicach

Joanna Mika-Hadelka

Liceum Ogólnokształcące w ZSOiT w Czeladzi

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Będzinie

II Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Będzinie

III Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Będzinie

Iwona Więcławek-Wardyniec

Gimnazjum nr 5 w MZS nr 3 w Będzinie

Gimnazjum nr 1 w MZS w Czeladzi

Gimnazjum nr 2 w Czeladzi

Gimnazjum nr 3 w Czeladzi

Barbara Zagórna

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Siewierzu

Liceum Ogólnokształcące w ZSOiT w Wojkowicach

Gimnazjum w ZS w Siewierzu

Gimnazjum im. Cz. Miłosza w Mierzęcicach

Ilona Zagórska

Szkoła Podstawowa nr 9 w MZS nr 4 w Będzinie

Gimnazjum Publiczne w ZS im. Jana Pawła II w Sławkowie

Gimnazjum w ZSP w Nowej Wsi

Gimnazjum im. marsz. J. Piłsudskiego w Psarach

 

Pobierz ogłoszenie w wersji pdf

 

 158 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj