Ogłoszenie – SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

 

w Powiecie Będzińskim w ramach projektu

„Rozwój Kompetencji – doskonalenie zawodowe nauczycieli

szansą na lepsze jutro dla oświaty”

 

 

Projekt „Rozwój Kompetencji – doskonalenie zawodowe nauczycieli szansą na lepsze jutro dla oświaty” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

 

Powiat Będziński / Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie od wrześniu 2013 roku na terenie Powiatu Będzińskiego tworzy następujące Sieci współpracy i samokształcenia:

 

1.Praca z nowoczesnymi technologiami TIK – bezpieczny Internet.

Koordynator sieci: Katarzyna Nawrot

Grupa docelowa: zainteresowani nauczyciele, dyrektorzy.

 

2.Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły.

Koordynator sieci: Bożena Podgórska

Grupa docelowa: dyrektorzy przedszkoli i wszystkich typów szkół.

 

3.Praca z dzieckiem – problemy w pracy w edukacji wczesnoszkolnej.

Koordynator sieci: Anna Hetmańczyk

Grupa docelowa: nauczyciele przedszkolni, edukacji wczesnoszkolnej, klas IV-VI.

 

4.Jak radzić sobie ze szkolną absencją – bezpieczeństwo w szkole.

Koordynator sieci: Małgorzata Wójcik

Grupa docelowa: wychowawcy klas, pedagodzy, wicedyrektorzy.

 

5.Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowego.

Koordynator sieci: Agnieszka Hetman

Grupa docelowa: nauczyciele różnych przedmiotów.

 

6.Edukacja filmowa i artystyczna na lekcjach i zajęciach.

Koordynator sieci: Beata Polaniecka

Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego, muzyki, plastyki, wiedzy o kulturze, historii muzyki, historii sztuki

 

Działalność każdej sieci rozpoczyna się we wrześniu 2013 roku i trwa do dnia 31 maja 2015 roku.

 

W ramach Sieci współpracy i samokształcenia uczestnicy otrzymują wsparcie:

  • ekspertów,
  • pedagogów Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Będzinie,
  • pracowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach filia w Będzinie
  • konsultantów Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach

 

Pobierz ogłoszenie w wersji pdf