Zaloguj

BIP

Przydatne telefony

Lista telefonów polecanych placówek. Czytaj więcej »

Dokumenty do pobrania

Zbiór wniosków, podań, zaświadczeń, dokumenty statutowe poradni Czytaj więcej »
poniedziałek, 17 listopada 2014 21:38

Oferta na rok 2015/16

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Oferta zajęć Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
na rok szkolny 2015/16


PO. Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Będzinie Iwona Więcławek-Wardyniec w uzupełnieniu oferty zajęć dla szkół  na rok szkolny 2015/16  przedstawia ofertę zajęć dla szkół ponadgimnazjalnych w powiecie będzińskim.

Oferta zajęć dla szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/16

Zajęcia dla uczniów (zajęcia warsztatowe)  :

 • Cyberprzemoc
 • Jak bierni obserwatorzy mogą stać się bohaterami? – program zajęć warsztatowych ( 2-3 spotkania)
 • Jak uczyć się skutecznie
 • Zajęcia grupowe dla osób w wieku 14-18 lat. Cykl spotkań poświęconych radzenia sobie ze stresem (po zebraniu grupy)
 • Zwalcz stres- sposoby radzenia sobie ze stresem
 • Jak uczyć się efektywnie
 • Zarządzanie stresem, czyli jak budować wewnętrzną siłę
 • Zarządzanie rolą w czasie, czyli jak znaleźć czas na to, co najważniejsze
 • Techniki zapamiętywania

Zajęcia dla Rad pedagogicznych:

 • Cyberprzemoc - M. Skóbel
 • Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży
 • Dziecko z Zespołem Aspergera w małej  klasie
 • Współpraca PPPP ze szkołami w oparciu o aktualne przepisy placówek oświatowych-opiniowanie i  orzekanie

Zajęcia dla Rodziców:

 • Przeciwdziałanie zjawisku uzależnień młodzieży

Będzin

Przedszkola:

• Zajęcia grupowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na terenie szkoły i przedszkola w oparciu o bajkę terapeutyczną – przeciwdziałanie uzależnieniu od telewizji, komputera, środków odurzających


Rodzice i nauczyciele:

• Spotkania z rodzicami – prezentacje multimedialne z elementami zajęć warsztatowych nt wspierania rozwoju dziecka rozpoczynającego naukę szkolną.

• Prelekcja dla rodziców: metody wspierania rozwoju dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi

• Prelekcje na terenie placówek dla Rodziców dzieci 5-6 letnich na temat:

-„Gotowość szkolna dziecka 5-6 letniego”.

- Dziecko z autyzmem w grupie przedszkolnej


Szkoły podstawowe:

• Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych i klas gimnazjalnych nt bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii.

• Cyberprzemoc. Jak być bezpiecznym w sieci.

• Zajęcia warsztatowe dla uczniów: O agresji

• Zajęcia warsztatowe dla uczniów: Uśpieni-Profilaktyka uzależnień(alkohol, narkotyki)

• Zajęcia warsztatowe dla uczniów: Mogę wszystko! – budowanie pozytywnej samooceny i motywacji wśród uczniów


Rodzice i nauczyciele:

• Prelekcja dla rodziców: Bezpieczeństwo w sieci.

• Spotkania z rodzicami – prezentacje multimedialne z elementami zajęć warsztatowych nt wspierania rozwoju dziecka rozpoczynającego naukę szkolną.

• Prelekcja dla rodziców/nauczycieli: Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży.

• Prelekcja dla rodziców / nauczycieli: Narkotyki.

• Spotkania tematyczne dla rad pedagogicznych nt potrzeb uczniów niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

• Prelekcja dla nauczycieli kl.IV-VI dotycząca specyficznych trudności w uczeniu się matematyki- „Dyskalkulia rozwojowa- symptomy ryzyka zaburzeń rozwoju umiejętności arytmetycznych”. Umiejętność ich rozpoznawania w celu rozpoczęcia wczesnej terapii. Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli: jak pracować w szkole z dziećmi po traumie? Prelekcja dla rodziców/nauczycieli: coaching rodzicielski- czyli jak wspierać rozwój dzieci.

• Spotkanie z nauczycielami- prezentacja multimedialna nt. „Dziecko z wadą wzroku w grupie przedszkolnej”

• „Dysleksja-specyficzne trudności w pisaniu i czytaniu”.

• Prelekcja dla nauczycieli „Dziecko z Zespołem Aspergera w mojej klasie”.

• Prelekcja dla rodziców: Zapobieganie uzależnieniom wśród najmłodszych


Gimnazja:

• Zajęcia warsztatowe dla uczniów: Jak uczyć się skutecznie.

• Stres- jak sobie z nim radzić

• Jak bierni obserwatorzy mogą stać się bohaterami? – program zajęć warsztatowych dla szkół.

• Zajęcia warsztatowe dla uczniów: Uśpieni-Profilaktyka uzależnień(alkohol, narkotyki)

• Zajęcia warsztatowe dla uczniów: Mogę wszystko! – budowanie pozytywnej samooceny i motywacji wśród uczniów


Rodzice i nauczyciele:

• Prelekcja dla rodziców/nauczycieli: Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży.

• Prelekcja dla rodziców / nauczycieli: Narkotyki.

• Spotkania tematyczne dla rad pedagogicznych nt potrzeb uczniów niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


Czeladź

Przedszkola:

Rodzice i nauczyciele:

• Prelekcje dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym:

 „ Prawidłowości i odstępstwa od normy w rozwoju mowy dziecka”

 „ Jak rozpoznać zaburzenia słuchu u dzieci i jak postępować w przypadku podejrzenia zaburzeń typu słuchowego”


Szkoły podstawowe:

• „Zagubieni w cyberprzestrzeni-czyli o zagrożeniach płynących z Internetu” zajęcia warsztatowe dla uczniów

• „Sposoby radzenia sobie ze stresem” zajęcia warsztatowe dla uczniów kl. VI SP oraz kl. III gimnazjum

• Zajęcia warsztatowe dla uczniów: Jak skutecznie odmawiać.

• Zajęcia warsztatowe dla uczniów: Asertywne zachowania.


Rodzice i nauczyciele:

• Prelekcja dla rodziców: Współczesne zagrożenia wśród dzieci i młodzieży.

• Prelekcja dla rodziców: Dopalacze, Trening umiejętności wychowawczych

• .„Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną szansą dla Twojego dziecka” prelekcja dla rodziców

• .„ Profilaktyka wad słuchu – program przesiewowych badań słuchu” prelekcja dla rodziców

• .„Uczeń z dysleksją rozwojową w szkole-symptomy, diagnoza, terapia” prelekcja dla nauczycieli

Gimnazja:

• Zajęcia warsztatowe dla uczniów: Jak skutecznie odmawiać.

• Zajęcia warsztatowe dla uczniów: Asertywne zachowania.


Rodzice i nauczyciele:

• Prelekcja dla rodziców: Współczesne zagrożenia wśród dzieci i młodzieży.

• Prelekcja dla rodziców: Dopalacze

• Trening umiejętności wychowawczych


Siewierz

Przedszkola:

• - „Moje ciało mam dla siebie – zajęcia profilaktyczne dotyczące zdrowego rozwoju psychoseksualnego oraz szacunku dla swojego ciała”.

• -„Jestem bezpieczny …..bo znam zasady bezpieczeństwa – zajęcia dla dzieci przedszkolnych

• -„ Wiem, co jem…. Kodeks zdrowego przedszkolaka”


Rodzice i nauczyciele:

• Prelekcje dla rodziców: „ Dojrzałość szkolna sześciolatków” „ Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci”


Szkoły podstawowe:

• -„ Jak radzić sobie ze stresem, złością i agresją” ( SP kl. IV – VI )

• -„ Jak skutecznie porozumiewać się z innymi”

• - „ Lubię siebie, lubię ciebie” – zajęcia dla dzieci z trudnościami w relacjach rówieśniczych (SP, kl I- III)

• - „Kilka planet a nad nimi jedno słońce – o tolerancji w grupie rówieśniczej”

• -„Moje zainteresowania, mocne i słabe strony”(kl.VI SP)


Rodzice i nauczyciele:

Prowadzenie prelekcji i warsztatów popularyzujących wiedze psychologiczną dla nauczycieli:

• -„ Uczeń z ADHD w zespole klasowym”

• -„Dziecko z Zespołem Aspergera w zespole klasowym”

• - „ Dostosowanie wymagań edukacyjnych w procesie nauczania”.

• -„Dziecko z niedosłuchem – metody wczesnej stymulacji i praca rewalidacyjna z dzieckiem’

• -„ Dziecko niepełnosprawne intelektualnie w szkole masowej – metody i formy pracy.”

• - „Skuteczna współpraca nauczyciela i szkoły z rodziną – zasady budowania kontaktu, udzielania wsparcia i motywowania do zmiany.

• - „Wpływ problemów emocjonalnych i społecznych dziecka na funkcjonowanie szkolne – praktyczne sposoby przezwyciężenia trudności”

• - „Skuteczna diagnoza i interwencja w przypadku podejrzenia zjawiska krzywdzenia i wykorzystania seksualnego dziecka”

• - „Wzorce przywiązania wśród dzieci trudności szkolne i autorytet nauczyciela– dobór strategii terapeutycznych i zasady budowania kontaktu”.

• „Jak skutecznie porozumiewać się z nastolatkami”

• „ Jak pracować z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo”

• „Rodzic wobec konfliktów między rodzeństwem – sposoby interwencji”

• „Wyznaczanie granic w kontakcie z dzieckiem – autonomia dziecka i rodzica”

• „ABC emocji – o roli i znaczeniu uczuć w rozwoju dziecka. Skuteczna pomoc dla dzieci z trudnościami emocjonalnymi”

• „Sposoby rozwijania poczucia własnej wartości wśród dzieci”

• Prelekcja dla nauczycieli i rodziców „Jak rozpoznać ryzyko dysleksji”

• Prelekcje dla nauczycieli:„Specyficzne trudności w nauce - jak rozpoznawać”


Gimnazja:

• - „ Konstruktywne radzenie sobie ze złością i agresją”( Gimnazjum)

• - „ Dopalaczom stop” – zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień

• -„Cyberprzemoc”- kl. IV-VI i Gimnazjum

• -„Wiem więcej – przemoc fizyczna i psychiczna wśród dzieci i młodzieży , dopalacze i środki psychoaktywne jako zagrożenie dla życia i zdrowia”

• -„ Trudny wiek….dorastanie” (kl.VI SP, I – III Gimnazjum)

• -„Autoprezentacja- jak mnie postrzegają inni a jak ja siebie sam

(kl.VI SP, I – III Gimnazjum)

• -„Czynniki trafnego wyboru szkoły i zawodu z uwzględnieniem stanu zdrowia”(kl. II-IIIGim)

• -„Planuję własną karierę” (kl. II-IIIGim)

• -„Rozwijam umiejętności planowania”(kl.III PG)


Rodzice i nauczyciele:

• - „ Dostosowanie wymagań edukacyjnych w procesie nauczania”.

• -„Dziecko z niedosłuchem w szkole”

• Pomoc rodzicom w wyborze szkoły, zawodu przez ich dzieci:

- prelekcje nt:. „Czynników trafnego wyboru szkoły z uwzględnieniem stanu zdrowia”

• Prelekcje dla nauczycieli „Pomoc młodzieży w wyborze dalszego kształcenia i wyboru zawodu”


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 14 grudnia 2015 10:11

BIP

BIP biuletyn informacji publicznej

Statystyki


Odsłon dzisiaj:33
Odsłon wczoraj:86
Odsłon w miesiącu:2271
Odsłon wszystkich:153780
Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 
PPP na Facebooku
PPP Aktualności RSS