Gotowość szkolna

Pójście sześciolatka do szkoły budzi wśród niektórych rodziców niepokoje i wątpliwości. Poniższy artykuł przybliży temat gotowości szkolnej oraz wiążące się z tym tematem zagadnienia. Gotowość szkolna Co należy do obowiązków przedszkola w zakresie określenia gotowości szkolnej ? Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego          w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego     w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat zgodnie z art. 31 ust 1  ustawy o systemie oświaty z dnia 12 grudnia 2016r. Do zadań nauczycieli przedszkola należy m.in. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci […]

Przydatne telefony

  Ogólnopolski, bezpłatny Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111   czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12:00 – 20:00 (anonimowy i bezpłatny).   Telefon 116 111 obsługiwany jest przez wykwalifikowanych psychologów i pedagogów, którzy przygotowani są nie tylko do udzielania porad i pomocy w sytuacjach kryzysowych ale także do podjęcia interwencji poprzez współpracę z ogólnopolską siecią instytucji i organizacji właściwych do podejmowania takich działań w sprawach dzieci.

Ogłoszenie – SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA   w Powiecie Będzińskim w ramach projektu „Rozwój Kompetencji – doskonalenie zawodowe nauczycieli szansą na lepsze jutro dla oświaty”     Projekt „Rozwój Kompetencji – doskonalenie zawodowe nauczycieli szansą na lepsze jutro dla oświaty” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.   Powiat Będziński / Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie od wrześniu 2013 roku na terenie Powiatu Będzińskiego tworzy następujące Sieci współpracy i samokształcenia:   1.Praca z nowoczesnymi technologiami […]