Wczesne czytanie – nauka czytania poprzez zabawę

Książki to nieodzowny element nauki czytania zachęcają one dzieci do worzenia w umysłach własnych obrazów i pobudzają wyobraźnię. Tworzą więź między czytającym i słuchającym. Zachęcają dzieci do ćwiczenia zdolności językowych. W odróżnieniu od programów w telewizji, książki są konkretnymi i trwałymi obiektami, do których można wielokrotnie powracać.   Pierwsze kilka lat życia to okres budowania fundamentów przyszłej umiejętności sprawnego czytania. Zdolność słyszenia pojawia się u płodu już w piątym miesiącu ciąży, a więc już w tedy możemy mówić do dziecka i przyczyniać się do rozwoju umiejętności rozróżniania dźwięków. Mówienie do dziecka i czytanie mu książek wpływa na poznawanie przez malucha […]

 443 Liczba odwiedzin

Gotowość szkolna

Pójście sześciolatka do szkoły budzi wśród niektórych rodziców niepokoje i wątpliwości. Poniższy artykuł przybliży temat gotowości szkolnej oraz wiążące się z tym tematem zagadnienia. Gotowość szkolna Co należy do obowiązków przedszkola w zakresie określenia gotowości szkolnej ? Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego          w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego     w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat zgodnie z art. 31 ust 1  ustawy o systemie oświaty z dnia 12 grudnia 2016r. Do zadań nauczycieli przedszkola należy m.in. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci […]

 2,344 Liczba odwiedzin

Dział przedszkolny

Prezentacja pt. Etapy rozwoju dziecka Etapy rozwoju dziecka  74 Liczba odwiedzin

 74 Liczba odwiedzin

Ogłoszenie – SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA   w Powiecie Będzińskim w ramach projektu „Rozwój Kompetencji – doskonalenie zawodowe nauczycieli szansą na lepsze jutro dla oświaty”     Projekt „Rozwój Kompetencji – doskonalenie zawodowe nauczycieli szansą na lepsze jutro dla oświaty” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.   Powiat Będziński / Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie od wrześniu 2013 roku na terenie Powiatu Będzińskiego tworzy następujące Sieci współpracy i samokształcenia:   1.Praca z nowoczesnymi technologiami […]

 53 Liczba odwiedzin