Oferta Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Będzinie na rok szkolny 2022/2023

Stała oferta pomocy dla uczniów i młodzieży oraz ich rodzin Prowadzenie diagnozy: psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieci i młodzieży, jak również diagnozy z zakresu poradnictwa zawodowego, udzielanie porad zawodoznawczych. Prowadzenie konsultacji i porad dla rodziców, nauczycieli związanej z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.Porady i konsultacje – stosownie do zgłaszanych potrzeb, udzielane są w kontakcie bezpośrednim i telefonicznie, w formie on-line. Spotkania mediacyjne w sprawach rodzinnych. Szkoła dla Rodziców – Nastolatki – Trening umiejętności wychowawczych –  zajęcia warsztatowe Szkoła dla Rodziców – Trening umiejętności wychowawczych – zajęcia warsztatowe Grupa wsparcia dla rodziców w sytuacji rozwodu. Prelekcja z elementami warsztatu dla […]

 1,255 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj

Zapisy na nowe zajęcia!

Zapraszamy Rodziców dzieci do 12 roku życia z nadpobudliwością psychoruchową na zajęcia warsztatowe dotyczące umiejętności wychowawczych. Zajęcia będą prowadzone w oparciu o metody poznawczo-behawioralne w grupie rodziców. Prowadzące – psycholożki – mgr Jolanta Jabłońska i Monika Skóbel. Przewidujemy otwarcie grupy w II semestrze roku szkolnego 2021/22 po zebraniu grupy. Prosimy i zapisy w sekretariacie lub u prowadzących zajęcia.  521 Liczba odwiedzin,  3 Dzisiaj

 521 Liczba odwiedzin,  3 Dzisiaj

Oferta PPPP w Będzinie na rok szkolny 2021/22

STAŁA OFERTA POMOCY DLA DZIECI, UCZNIÓW, MŁODZIEŻY , RODZICÓW I NAUCZYCIELI Prowadzenie diagnozy: psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieci i młodzieży, jak również diagnozy z zakresu poradnictwa zawodowego, udzielanie porad zawodoznawczych. Prowadzenie konsultacji i porad dla rodziców, nauczycieli związanej z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży. Porady i konsultacje – stosownie do zgłaszanych potrzeb, udzielane są indywidualnie i telefonicznie, w formie on-line, za pośrednictwem. Prowadzenie terapii dzieci, młodzieży i ich rodzin, zgodnie z ich potrzebami (terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, specjalistyczna tj. Tomatis®, Warnke, Biofeedback). Prowadzenie przesiewowych badań Platformą Badań Zmysłów Prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju Prowadzenie Przesiewowych badań mowy Oferta postdiagnostyczna […]

 1,892 Liczba odwiedzin,  2 Dzisiaj

Dodatkowa oferta zajęć online oraz innych, wynikających z rozpoznania bieżących potrzeb:

Konsultacje telefoniczne ( dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli szkół i przedszkoli) Dla uczniów: Zajęcia warsztatowe online: dla uczniów kl. IV-VI – Jak się uczyć efektywnie; dla uczniów kl VII-VIII – Jak sobie lepiej radzić ze stresem przed egzaminem dla uczniów kl III-IV -Cyberprzemoc może dotyczyć Ciebie i Mnie. Jak sobie z nią radzić? Bajkowe spotkanie dla dzieci 6-7 lat online – przeciwdziałanie zagrożeniu uzależnienia od komputera. Zajęcia w małej grupie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym: Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla dzieci: Bajkoterpia, JA-TY-MY. Dla Rodziców: Zajęcia warsztatowe dla Rodziców   – Jak zachęcać dziecko do współpracy (wiek przedszkolny i szkolny) […]

 664 Liczba odwiedzin,  2 Dzisiaj