Gotowość szkolna

Pójście sześciolatka do szkoły budzi wśród niektórych rodziców niepokoje i wątpliwości. Poniższy artykuł przybliży temat gotowości szkolnej oraz wiążące się z tym tematem zagadnienia. Gotowość szkolna Co należy do obowiązków przedszkola w zakresie określenia gotowości szkolnej ? Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego          w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego     w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat zgodnie z art. 31 ust 1  ustawy o systemie oświaty z dnia 12 grudnia 2016r. Do zadań nauczycieli przedszkola należy m.in. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci […]

 3,233 Liczba odwiedzin,  6 Dzisiaj

Dział przedszkolny

Prezentacja pt. Etapy rozwoju dziecka Etapy rozwoju dziecka  139 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj

 139 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj

Ogłoszenie – SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA   w Powiecie Będzińskim w ramach projektu „Rozwój Kompetencji – doskonalenie zawodowe nauczycieli szansą na lepsze jutro dla oświaty”     Projekt „Rozwój Kompetencji – doskonalenie zawodowe nauczycieli szansą na lepsze jutro dla oświaty” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.   Powiat Będziński / Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie od wrześniu 2013 roku na terenie Powiatu Będzińskiego tworzy następujące Sieci współpracy i samokształcenia:   1.Praca z nowoczesnymi technologiami […]

 112 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj

Ogłoszenie – SZKOLNYCH ORGANIZATORÓW ROZWOJU EDUKACJI

 OGŁOSZENIE   o objęciu wsparciem przez SZKOLNYCH  ORGANIZATORÓW  ROZWOJU  EDUKACJI szkół i przedszkoli z terenu Powiatu Będzińskiego  w ramach projektu „Rozwój Kompetencji – doskonalenie zawodowe nauczycieli szansą na lepsze jutro dla oświaty”   Projekt „Rozwój Kompetencji – doskonalenie zawodowe nauczycieli szansą na lepsze jutro dla oświaty” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.   Powiat Będziński / Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie ogłasza, iż z dniem 1 września 2013 roku wsparciem SORE zostało […]

 137 Liczba odwiedzin