Wczesne czytanie – nauka czytania poprzez zabawę

Książki to nieodzowny element nauki czytania zachęcają one dzieci do worzenia w umysłach własnych obrazów i pobudzają wyobraźnię. Tworzą więź między czytającym i słuchającym. Zachęcają dzieci do ćwiczenia zdolności językowych. W odróżnieniu od programów w telewizji, książki są konkretnymi i trwałymi obiektami, do których można wielokrotnie powracać.   Pierwsze kilka lat życia to okres budowania fundamentów przyszłej umiejętności sprawnego czytania. Zdolność słyszenia pojawia się u płodu już w piątym miesiącu ciąży, a więc już w tedy możemy mówić do dziecka i przyczyniać się do rozwoju umiejętności rozróżniania dźwięków. Mówienie do dziecka i czytanie mu książek wpływa na poznawanie przez malucha […]

Gotowość szkolna

Pójście sześciolatka do szkoły budzi wśród niektórych rodziców niepokoje i wątpliwości. Poniższy artykuł przybliży temat gotowości szkolnej oraz wiążące się z tym tematem zagadnienia. Gotowość szkolna Co należy do obowiązków przedszkola w zakresie określenia gotowości szkolnej ? Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego          w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego     w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat zgodnie z art. 31 ust 1  ustawy o systemie oświaty z dnia 12 grudnia 2016r. Do zadań nauczycieli przedszkola należy m.in. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci […]

Przydatne telefony

  Ogólnopolski, bezpłatny Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111   czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12:00 – 20:00 (anonimowy i bezpłatny).   Telefon 116 111 obsługiwany jest przez wykwalifikowanych psychologów i pedagogów, którzy przygotowani są nie tylko do udzielania porad i pomocy w sytuacjach kryzysowych ale także do podjęcia interwencji poprzez współpracę z ogólnopolską siecią instytucji i organizacji właściwych do podejmowania takich działań w sprawach dzieci.