Ogłoszenie – SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA   w Powiecie Będzińskim w ramach projektu „Rozwój Kompetencji – doskonalenie zawodowe nauczycieli szansą na lepsze jutro dla oświaty”     Projekt „Rozwój Kompetencji – doskonalenie zawodowe nauczycieli szansą na lepsze jutro dla oświaty” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.   Powiat Będziński / Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie od wrześniu 2013 roku na terenie Powiatu Będzińskiego tworzy następujące Sieci współpracy i samokształcenia:   1.Praca z nowoczesnymi technologiami […]

Ogłoszenie – SZKOLNYCH ORGANIZATORÓW ROZWOJU EDUKACJI

 OGŁOSZENIE   o objęciu wsparciem przez SZKOLNYCH  ORGANIZATORÓW  ROZWOJU  EDUKACJI szkół i przedszkoli z terenu Powiatu Będzińskiego  w ramach projektu „Rozwój Kompetencji – doskonalenie zawodowe nauczycieli szansą na lepsze jutro dla oświaty”   Projekt „Rozwój Kompetencji – doskonalenie zawodowe nauczycieli szansą na lepsze jutro dla oświaty” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.   Powiat Będziński / Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie ogłasza, iż z dniem 1 września 2013 roku wsparciem SORE zostało […]

Odeszła od nas Ewa Janicka

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 3.07.2011r. odeszła od nas Założycielka i Wieloletnia Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Osoba o Wielkim Sercu i wyjątkowej życzliwości. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w środę 06.07.2011r o godzinie 12.00 w Kaplicy przy Parafii Świętej Trójcy w Bytomiu.