WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

Informujemy, że najbliższy termin składania wniosków na Zespół Orzekający to dzień:

27 sierpnia 2019r.(wtorek)w godzinach 9:00-15:00, placówka w Będzinie i Czeladzi;

29 sierpnia 2019r. (czwartek)w godzinach 8:00-10:00, placówka w Siewierzu.

Anna Łoś

Wicedyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wBędzinie